Nhà máy 3: Furan Resin và Mortar


Chúng tôi có hai nhà máy đối tác về nhựa, một là sản xuất vữa nhựa furan cho các dự án chống ăn mòn và một nhà máy khác là sản xuất nhựa furan không có men cho các quy trình đúc / đúc. 

Dịch vụ kỹ thuật và hướng dẫn cũng có sẵn để trợ giúp người dùng. Xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm chi tiết. 


2.jpg


3.jpg


4.jpg


5.jpg

6.jpg


Nhận giá mới nhất? Chúng tôi sẽ trả lời sớm nhất có thể (trong vòng 12 giờ)

Chính sách bảo mật