Dự án Kali dicromat cho thị trường Châu Phi


Sau hai cuộc gặp trực tiếp với khách hàng tại văn phòng của họ, cuối cùng chúng tôi đã đạt được thỏa thuận về việc mời chất lượng tốt kali dicromat của chúng tôi cho dự án thuốc thử hóa học của họ. Cảm ơn sự tin tưởng và kiên nhẫn của khách hàng. 


Kali dicromat của chúng tôi cũng được khách hàng sử dụng cho sản xuất bột màu, sản xuất diêm, quy trình mạ điện, v.v. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thông tin chi tiết bất cứ lúc nào. 

Nhận giá mới nhất? Chúng tôi sẽ trả lời sớm nhất có thể (trong vòng 12 giờ)

Chính sách bảo mật